Napędy elektryczne ( silniki w połączeniu z przekładniami ) mają stałe obroty wynikające z obrotów silnika i jego konstrukcji.
Stosując przekładnie możemy  zmienić obroty wyjściowe napędu Bez możliwości regulacji.

Wyróżniamy dwie metody zmiany prędkości obrotowej silników elektrycznych:

  1. Zmiana prędkości przez zmianę liczby par biegunów w silniku elektrycznym
  2. Zmianę częstotliwości zasilania silnika elektrycznego.


Zmiana prędkości obrotowej związana jest z konstrukcją – budową silnika.
Stosując odpowiednio liczbę par biegunów uzyskujemy  różne obroty wyjściowe wg poniższej tabeli:

p 1 2 3 4 6 8 10
n1 3000 1500 1000 750 500 375 300
n 2880 1440 960 720 480 360 288

 

 

 

 

 

Tabela wartości prędkości synchronicznych (n) i typowych prędkości asynchronicznych (n1

dla liczby par biegunów stojana (p) (jak łatwo policzyć dla poślizgu s=0.04).

 


Zmiana częstotliwości zasilania
   
   
Częstotliwość zasilania wpływa na prędkość wirowania pola magnetycznego wytwarzanego w stojanie,
czyli na prędkość synchroniczną silnika. Zmieniając jej wartość możemy płynnie zmieniać prędkość
silnika w zakresie od postoju do prędkości nawet przekraczającej prędkość znamionową.
(przekraczając prędkość znamionową trzeba wziąć pod uwagę wytrzymałość mechaniczną
silnika i wytrzymałość elektryczną izolacji).
Jeżeli zmiana częstotliwości odbywa się przy stałej wartości napięcia zasilania,
powoduje to niepożądaną zmianę wartości strumienia (wzrost częstotliwości powoduje spadek wartości strumienia),
co niekorzystnie wpływa na generowany przez silnik moment obrotowy.

f - częstotliwości zasilania
p - liczby par biegunów
s - poślizgu


Dlatego jeżeli wymagana jest stała wartość momentu na wale, zmianom częstotliwości powinny odpowiadać
proporcjonalne zmiany napięcia zasilającego (stosunek U/f=const).

Charakterystyki mechaniczne przyzachowaniu U/f = const.

 

 

Obecnie ze względu na bardzo dynamiczny rozwój elektroniki, energoelektroniki, i znaczny spadek cen urządzeń
mikroprocesorowych, silniki indukcyjne zasila się przez falowniki ze zmienną częstotliwością.
Falowniki te w najprostszych rozwiązaniach bazują właśnie na zasadzie zachowywania stałej wartości
stosunku U/f, a oprócz regulacji prędkości obrotowej, pozwalają na kontrolę wielu parametrów silnika,
co zdecydowanie poprawia jakość funkcjonowania takiego silnika i wydłuża czas jego eksploatacji.

 

- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48(048)383.01.44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -