Wymiarowanie kół zębatych powinno obejmować wszystkie wymiary potrzebne do wykonania całego koła łącznie z wymiarami potrzebnymi do nacięcia zębów. Dlatego na rysunku powinny być podane:
a) wymiary surówki koła, przez którą rozumie się koło całkowicie obrobione z wyjątkiem nacięcia zębów,
b) wymiary określające jednoznacznie zęby, które mają być obrobione oraz wszelkie inne dane, jakie są potrzebne do nacięcia i zmierzenia zębów.

Z tego powodu na rysunkach kół zębatych są podawane wymiary, a oprócz tego jest zamieszczana oddzielna tabelka z uzupełniającymi informacjami.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -