Obliczanie granicznej mocy ze wzglądu na grubość warstwy olejowej

W celu uzyskania wysokiej sprawności, a przy tym umożliwienia przenoszenia większych obciążeń, należy zapewnić odpowiednią grubość warstwy olejowej.

Warunkiem powstania tarcia płynnego podczas pracy przekładni ślimakowej jest dostatecznie duża prędkość obwodowa ślimaka. Przy bardzo dużej prędkości obwodowej (ponad 8 m/sek) olej jest odrzucany, gdy smarowanie odbywa się przez zanurzenie ślimaka. Tę wadę usuwa się przez zastosowanie smarowania natryskowego pod ciśnieniem w miejscach zazębienia.

 

Granice zagrzania

Ciepło wywiązujące się wskutek tarcia między zwojami ślimaka i zębami koła ślimakowego oraz w łożyskach może być odprowadzone:
1) albo w sposób naturalny (granica I),
2) albo w sposób sztuczny (granica II).

W obydwu przypadkach musi być spełniony podstawowy warunek: wywiązane ciepło tarcia = odprowadzone ciepło

W przypadku I po osiągnięciu ustalonej temperatury obudowy, tj. o 55°C ponad temperaturę otoczenia (przy czym sumaryczna temperatura nie powinna przekraczać 80°C), obliczamy moc przenoszoną przez ślimak wg wzoru

Gdy ta graniczna moc zostanie przekroczona przy pracy stałej, wówczas musi być zastosowane sztuczne chłodzenie, aby uniknąć niedopuszczalnego rozgrzania.

Przy krótkotrwałym przeciążeniu może być przenoszona moc znacznie większa, gdyż ustalenie końcowej temperatury następuje dopiero po upływie ok. 6 godzin.

 

Obliczanie na zużycie


Gdy występuje tarcie mieszane (półpłynne lub półsuche), wówczas mamy do czynienia z nieuniknionym zużyciem. Zużycie zależy w dużym stopniu od zestawienia materiałów współpracujących, a ponadto od rodzaju smarowania, rośnie ze wzrostem współczynnika tarcia, nacisku jednostkowego między bokami i prędkości poślizgu.

W celu utrzymania zużycia w granicach dopuszczalnych nacisk powierzchniowy występujący w miejscu zetknięcia się boków nie powinien przekraczać określonej wielkości.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -