Ze względu na charakter pracy przekładni ślimakowych należy zwracać szczególną uwagę na wybór materiałów użytych dla ślimaków i kół ślimakowych. Pewne wytyczne można odczytać z rys. 200 oraz tab. LVI.

Brąz cynow y(CuSn 10 PI) odlewany odśrodkowo znajduje zastosowanie na koła ślimakowe, które przy najwyższych obciążeniach i dużej prędkości obwodowej wymagają najlepszych właściwości ruchowych i bardzo wysokiej odporności na zużycie, a ponadto na koła pracujące przy obciążeniach o charakterze uderzeniowym.
Przykłady zastosowania: napęd samochodu, przekładnie redukcyjne.

Brąz cynowy (CuSn 10 PI) odlewany w piasku stosuje się na silnie obciążone koła ślimakowe.
 Przykłady zastosowania: napęd samochodu, budowa dźwignic, przekładnie motovario redukcyjne, budowa obrabiarek, ogólna budowa maszyn.

Żeliwo stosuje się na koła ślimakowe pracujące przy małych prędkościach i znacznych obciążeniach.
Przykłady zastosowania: obrabiarki, dźwignice, ogólna budowa maszyn.

Stopy aluminiowe odlewane w kokili mają tę zaletę, że są lekkie, co ma szczególne znaczenie w budowie samochodów. Zaletą jest także to, że materiał ten jest dobrym przewodnikiem ciepła i ma mały współczynnik sprężystości (przez co pod działaniem sił uzyskuje się większą powierzchnię dolegania boków zębów).
W tym przypadku ze względu na większą wrażliwość na uderzenia w stosunku do brązu należy stosować szersze wieńce.

Stopy cynku nie mogą być stosowane tam, gdzie występują znaczne nadwyżki temperatur, gdyż przy wyższych temperaturach maleje twardość. Stopy te wykazują znaczny współczynnik wydłużenia cieplnego, wskutek tego nie nadają się na wieńce nakładane, gdyż istnieje niebezpieczeństwo obluźnienia się i zsunięcia z korpusu.
Przykłady zastosowania: obrabiarki, ogólna budowa maszyn, budowa aparatów.

Masy plastyczne można zastosować dla przekładni o małej prędkości poślizgowej (do 2 m/sek) i średnich obciążeniach. Zastosowanie: budowa aparatów.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -