Ponieważ w walcowej przekładni śrubowej jest zazębienie punktowe, przeto występuje silne zużycie, a ponadto wywiązuje się znaczna ilość ciepła, które powoduje zmniejszenie się odporności materiału na działanie obciążeń.

Przenoszona moc jest więc ograniczona przez nacisk powierzchniowy i wywiązujące się ciepło.
Chcąc uzyskać długi okres trwania przekładni śrubowej należy:
a) zastosować materiały odporne na zużycie,
b) zapewnić jak najmniejszy współczynnik tarcia, co można uzyskać przez:
1) nadanie jak najgładszej powierzchni bokom zębów,
2) wystarczająco obfite smarowanie,
3) dobór odpowiedniego smaru (oleju).

Obliczanie na zużycie


Wielkość przenoszonej siły oblicza się ze wzoru zbliżonego do wzoru Lewisa

Wielkości współczynnika c obliczamy ze wzorów. Widzimy więc, że wielkość współczynnika c zależy od zestawienia materiałów użytych na współpracujące koła, a ponadto od prędkości poślizgu, przy czym im większa jest ta prędkość, tym mniejszą wartość przybiera współczynnik


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -