Określenie nacisków występujących w tocznym kole (podziałowym)
Poza odpowiednią wytrzymałością na zginanie zęby muszą wykazywać również dostateczną wytrzymałość na zużycie.

Ściskając siłą P dwa walce wykonane z materiału sprężystego spowoduje się spłaszczenie w miejscu ich zetknięcia na szerokości. Siła P wywołuje wewnętrzne naprężenia. Największe naprężenie powstaje w środku spłaszczenia, tj. w punktach D i E, gdyż w tym miejscu materiał doznał najgłębszego odkształcenia.

Podobne naprężenia powstają w zębach kół zębatych, których boki możemy traktować jako walce.

Dla poszczególnych położeń zębów podczas zazębiania się uzyskuje się różne naciski powierzchniowe, a tym samym powstają różne naprężenia wewnętrzne, gdyż boki zębów w różnych punktach wykazują różne krzywizny, a ponadto wskutek tego, że e > 1, stykają się ze sobą jedna lub dwie pary zębów, a więc naciski rozkładają się na jeden, dwa lub
więcej zębów. Szczególnie niebezpieczny jest moment, gdy zęby stykają się ze sobą w okolicy kół tocznych (podziałowych), gdyż w tym miejscu nie występuje poślizg, wskutek czego nie utrzymuje się tam warstwa oleju. Tutaj też na ogół bierze udział w pracy tylko jedna para zębów.

Wynikiem zmęczenia materiału wywołanego nadmiernymi naciskami jest zużycie, które rozpoczyna się w postaci wyłuskiwania się materiału (pitting).

 

Odłupane cząstki metalu dostają się do oleju i wywołują dalsze zużywanie się boków zębów.

Gdy przebieg zużycia posunie się tak daleko, że następuje zazębianie się krawędzi wierzchołkowych, wówczas te krawędzie skrawając i skrobiąc powodują dalsze zużycie.

 

W celu ograniczenia zużycia należy unikać początkowego niszczenia boku przez łuszczenie, przez utrzymanie naprężeń w dopuszczalnych granicach.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -