Przy wyborze wielkości modułu i szerokości wieńca należy brać pod uwagę z jednej strony sztywność i staranność ułożyskowania, a z drugiej strony możliwości dokładnej obróbki uzębienia.

Zrozumiałą jest przy tym rzeczą, że przy mniej sztywnym ułożyskowaniu należy przyjmować większe moduły (mocniejsze zęby) i mniejsze szerokości wieńców. Stąd to szerokość wieńca zależy z jednej strony od wielkości modułu, a z drugiej od staranności obróbki uzębienia, co jest związane z prędkością obwodową koła, a wreszcie od staranności ułożyskowania.

Należy tu nadmienić, że ze względów wykonawczych moduły powinny być zawarte w granicach 1,5 do 8 mm. Im bowiem większy jest moduł, tym większa jest powierzchnia boczna zębów i tym trudniej uzyskać dużą dokładność wykonania zarysów zębów.

Dla przekładni wolnobieżnych, gdy ma być przenoszona znaczna siła (wzgl. moment), można oczywiście stosować moduły większe, aniżeli wyżej podano, lecz wówczas dokładność wykonania uzębienia wywiera mniejszy wpływ na wielkość nadwyżek dynamicznych.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -