Zęby oblicza się na zginanie wg wzorów Lewisa przede wszystkim przy małych ilościach obrotów, przy napędzie okresowym, przy przenoszeniu największych momentów, przy uderzeniowym charakterze obciążeń, a w szczególności przy kołach o najmniejszej ilości zębów.

Szczególnie wyraźnie występuje konieczność sprawdzania zębów na zginanie, gdy boki zębów są zahartowane (przy miękkim rdzeniu), gdyż wówczas obliczenie na docisk powierzchniowy daje dogodniejsze wartości. Należą tu koła wykonane ze stali niestopowych do nawęglania, z nawęglanymi bokami i koła stalowe z hartowanymi zębami za pomocą palnika.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -