Obliczanie wytrzymałości kół zębatych prowadzi z jednej strony do wykorzystania materiału, a z drugiej strony do zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa przekładni nawet w przypadku zwiększonych obciążeń.

Obliczanie wytrzymałościowe obejmuje
a. obliczanie zębów na zginanie,
b. obliczanie zębów na zużycie,
c. obliczanie przekładni na zagrzanie. Stwierdzić przy tym należy, że na ogół:
a) przy małych prędkościach obwodowych należy brać pod uwagę przede wszystkim wytrzymałość na zginanie,
b) przy dużych prędkościach natomiast głównie obliczenie na zużycie (ze szczególnym uwzględnieniem nacisku powierzchniowego i okresu trwania),
c) przy bardzo dużych obciążeniach i dużych prędkościach należy obliczać dodatkowo koła na zagrzanie.

Przeprowadzając obliczenia według różnych wzorów można dojśf do wniosku, przy którym z obliczeń uzyskujemy największe wymiary zębów, czy kół, jaki należy zastosować materiał lub jaką obróbkę cieplną należy przeprowadzić, aby zapewnić żądaną wytrzymałość.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -