Przy dużych kątach wzniosu linii zęba, gdy zachodzi konieczność skręcania noża czy to przy toczeniu ślimaka, czy przy obróbce zębów ślimacznicy chcąc zachować prostoliniowość krawędzi skrawającej, w narzędziu trzeba zdecydować się na ślimak o

 

 

trapezowym zarysie zębów w przekroju normalnym. Przy szlifowaniu i sprawdzaniu zarysu ślimaki tego rodzaju nie przedstawiają jednak żadnych specjalnych zalet i dlatego w praktyce nie znalazły większego zastosowania.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -