Opis ogólny
Przekładnia dostarczana jest z jednym, dwoma lub trzema przełożeniami.
Przekładnia może być montowana w różnych położeniach montażowych. Należy przestrzegać prawidłowego poziomu oleju.


Obudowa
Obudowy przekładni wielkości 18 i 28 wykonane są z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Obudowy przekładni wielkości 38 do 208 wykonane są z żeliwa szarego.

Elementy zębate
Zębate elementy przekładni są hartowane. W przekładni zębatej czołowej ślimakowej ślimak jest hartowany i szlifowany, a koło wykonane jest z wysokiej jakości brązu. Stopień stożkowego koła zębatego docierany jest parami.

Smarowanie
Elementy zębate są wystarczająco zasilane smarem poprzez smarowanie zanurzeniowe.

Łożyska wału
Wszystkie wały łożyskowane są w łożyskach tocznych. Smarowanie łożysk tocznych odbywa się poprzez smarowanie zanurzeniowe lub rozbryzgowe. Łożyska, które nie są przy tym zaopatrywane środkiem smarowym, są zamknięte i nasmarowane smarem stałym.

Uszczelnienia wału
Promieniowy pierścień uszczelniający wał, uniwersalny pierścień uszczelniający wał, uszczelka labiryntowa i uszczelnienie pierścieniem ślizgowym na przepustach wału zapobiegają wydostawaniu się środka smarowego z obudowy i wnikaniu zanieczyszczeń do jej wnętrza.

Promieniowy pierścień uszczelniający wał
Promieniowy pierścień uszczelniający wał stosowany jest powszechnie jako uszczelnienie standardowe. Wyposażony jest w dodatkową krawędź przechwytującą zanieczyszczenia do ochrony przed zanieczyszczeniami z zewnątrz.
W przypadku wyższych temperatur otoczenia powyżej +40°C do +80°C stosowane są, zgodnie z ustaleniem umownym, pierścienie uszczelniające wał z materiału odpornego na temperaturę.

Uniwersalny pierścień uszczelniający wał (opcjonalnie)
Uniwersalny pierścień uszczelniający wał zapewnia lepszą olejoszczelność, np. dodatkowe krawędzie uszczelniające zapobiegają wnikaniu brudu do wnętrza. Odłączony system uszczelniający zapobiega zatarciu wału przez korozję lub zabrudzenie. Warstwa smaru zapobiega pracy warg uszczelniających na sucho.
Podczas naprawy, np. w przypadku z atarcia wału, można wymienić standardową uszczelkę na uniwersalny pierścień uszczelniający wał.

Chłodzenie
OSTROŻNIE
Osady pyłu uniemożliwiają promieniowanie ciepła i prowadzą do wysokich temperatur obudowy.
Należy utrzymywać przekładnię w stanie wolnym od brudu i pyłu.
Przekładnia nie wymaga z reguły dodatkowego chłodzenia. Odpowiednio duża powierzchnia obudowy wystarcza do odprowadzenia strat ciepła przy swobodnej konwekcji. Gdyby temperatura obudowy przekraczała +80°C, należy skonsultować się z działem pomocy technicznej.

Sprzęgło jednokierunkowe
Przekładnie w wersji ATEX
W trybie pracy ciągłej prędkość obrotowa napędu nie może spaść poniżej podanej w tabeli "Prędkość obrotowa napędu przy sprzęgle jednokierunkowym".
Dopuszczalne są procesy rozruchu i wybiegu ≤ 20 uruchomień / zatrzymań na godzinę.

OSTROŻNIE
W przypadku prędkości obrotowej napędu poniżej 1 000 min-1 lub częstych procesów rozruchu i wybiegu (≥ 20 uruchomień / zatrzymań na godzinę) żywotność jest ograniczona.
Należy zadbać o terminową wymianę sprzęgła jednokierunkowego.

OSTROŻNIE
Możliwość uszkodzenia lub zniszczenia sprzęgła jednokierunkowego w przypadku błędnego kierunku obrotów.
Nie uruchamiać silnika wbrew sprzęgłu jednokierunkowemu.
Przestrzegać strzałki wskazującej kierunek obrotów umieszczonej na przekładni.

Przekładnia może być wyposażona w mechaniczne sprzęgło jednokierunkowe. Może być ono wbudowane w adapter sprzęgła lub w 2. stopień przekładni zębatej czołowej stożkowej. Dopuszcza ono podczas pracy tylko ustalony kierunek obrotów. Jest on oznaczony za pomocą odpowiedniej strzałki kierunku obrotów.
Sprzęgło jednokierunkowe posiada elementy zaciskowe unoszone siłą odśrodkową. Jeżeli przekładnia obraca się w zalecanym kierunku obrotów, pierścień wewnętrzny i koszyczek z elementami zaciskowymi obracają się, a pierścień zewnętrzny jest nieruchomy.
W przypadku sprzęgła jednokierunkowego w adapterze sprzęgła zagwarantowane jest uniesienie elementów zaciskowych, kiedy prędkość obrotowa napędu jest większa od prędkości obrotowej podanej w tabeli. Sprzęgło jednokierunkowe pracuje nie ulegając zużyciu. Nie wymaga ono konserwacji.

W przypadku zastosowania w przekładni zębatej czołowej stożkowej (wał pośredni przekładni) sprzęgło jednokierunkowe pracuje poniżej prędkości obrotowej unoszenia elementów zaciskowych w oddzielnej komorze olejowej. Przedział wymiany oleju odpowiada przedziałowi dla przekładni.

Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa przekładni lub silnika przekładniowego wykonana jest z powlekanej folii aluminiowej. Jest ona oklejona specjalną folią ochronną, gwarantującą trwałą odporność na promieniowanie ultrafioletowe i media wszelkiego rodzaju, jak oleje, smary, słona woda, środki czyszczące.
Klej i materiał gwarantują trwałą przyczepność i czytelność w zakresie temperatur od -40°C do +155°C.
Krawędzie tablicy znamionowej pokryte są odpowiednią powłoką lakierniczą.
W szczególnych przypadkach stosowane są nitowane lub przykręcane śrubami tablice metalowe.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -