Koła pasowe powinny być lekkie, wytrzymałe i dobrze wyważone. Powierzchnia robocza musi być bardzo gładka, żeby przy poślizgach pasa na kole, pas nie ulegał zniszczeniu, a jednocześnie powinna mieć dobre sprzężenie z pasem. Kształt kół nie powinien wywoływać znacznych oporów aerodynamicznych (ma to specjalnie duże znaczenie w przekładniach szybkobieżnych).

Koła pasowe najczęściej są:
— odlane z żeliwa lub stopów lekkich,
— spawane z elementów stalowych,
— wykonane z tworzyw sztucznych lub drewna.

Koła żeliwne wykonuje się najczęściej z Z115 lub z Z120. Na ogół składają się one z wieńca, ramion i piasty, jedynie małe koła lub szybkobieżne wykonuje się jako tarczowe.

Koła ze stopów lekkich (aluminiowych lub magnezowych) są stosowane w przekładniach szybkobieżnych. Konstrukcja ich podobna jest do kół żeliwnych, ale mogą mieć nieco cieńsze ścianki.

Koła spawane wykonuje się jako
— jednotarczowe lub dwutarczowe,
— z ramionami wykonanymi z płaskowników, rur lub elementów tłoczonych (przy dużych seriach produkcyjnych).

Koła kombinowane z żeliwną piastą i spawanym wieńcem mają ramiona wykonane z okrągłych prętów stalowych. Pręty te mogą być zalane w piaście lub wkręcone do niej i zanitowane w wieńcu.

Koła z materiałów niemetalowych są lekkie i mają dobre sprzężenie z pasem. Koła tekstolitowe o średnicy D < 250 mm znalazły szerokie zastosowanie w przekładniach szybkobieżnych.

 

Powierzchnią roboczą jednego z wieńców (zwykle na dużym kole) wykonuje się wypukłą, co zabezpiecza symetryczne ułożenie pasa na kole.

Ramiona w kołach żeliwnych wykonuje się najczęściej o przekroju eliptycznym ze stosunkiem osi b : a = 0,4 do 0,5, (z większą osią elipsy ustawioną w płaszczyźnie obrotu, co zmniejsza opory aerodynamiczne i zwiększa wytrzymałość ramion na zginanie). Ponieważ wieniec koła pasowego ma małą sztywność ramiona nie współpracują ze sobą, ponadto obciążenie przypadające na każde z ramion od nacisku pasa na koło jest -zmienne podczas obrotu koła, zatem ustalenie rzeczywistych naprężeń w przekroju niebezpiecznym przy piaście jest utrudnione. Obliczenia mają charakter umowny. Oblicza się przekrój fikcyjny w przedłużeniu ramienia do przecięcia się z płaszczyzną osiową koła. Zakładając że pracuje 1/2 ramion otrzymamy warunek wytrzymałościowy.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -