Najbardziej interesującymi wielkościami mogącymi służyć do oceny każdej przekładni mechanicznej są: suma kosztów eksploatacyjnych i amortyzacyjnych,ciężar przekładni oraz kształt i wymiary zajmowanej przez nią przestrzeni.

O kosztach przekładni łańcuchowej decyduje przede wszystkim jej sprawność oraz cena i żywotność łańcucha.

Kształt i wymiary przekładni zależne są od średnic kół, rozstawu ich osi i szerokości łańcucha.

Na ciężar całkowity przekładni składa się ciężar poszczególnych jej elementów, a więc kół, łańcucha, osłony itd.

Ścisłe obliczenie wszystkich tych wielkości jest na ogół utrudnione z powodu braku odpowiednich danych, złożoności zagadnień gospodarczych i różnorodności wymagań konstrukcyjnych, jednak pewna orientacja odnośnie tych wielkości jest konieczna. Orientację taką najłatwiej można uzyskać za pomocą odpowiednio dobranych wskaźników.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -