Łańcuch zębaty składa się z cienkich płytek ułożonych pojedynczo lub parami. Płytki mają trapezowe występy, którymi zazębiają się z kołami łańcuchowymi. Osiadanie łańcucha na kole odbywa się łagodniej niż łańcuchów rolkowych ponieważ ząb płytki podchodzi stycznie do zęba koła. Takie wklinowywanie się zębów zmniejsza uderzenia i hałas. Łańcuchy te zdobyły nazwę cichobieżnych, wykazując nieco większą sprawność. Są jednak droższe i cięższe.

Stosowane obecnie łańcuchy, zależnie od konstrukcji przegubów, można podzielić na: sworzniowe, panewkowe oraz z przegubami kołyskowymi. W łańcuchu zębatym sworzniowym wykorzystuje się jedynie połowę szerokości łańcucha, toteż stosuje się je tylko do przenoszenia małych mocy.

W łańcuchu zębatym panewkowym przegub jest zaopatrzony w dwie rynienki, z których każda jest unieruchomiona w płytkach należących do innego ogniwa. Środkiem przechodzi sworzeń zabezpieczony od przesunięć wzdłużnych. W łańcuchu tym wykorzystywana jest cała szerokość.

W łańcuchu zębatym z przegubami kołyskowymi sworzeń składa się z dwóch prętów o jednakowych lub różnych przekrojach. Każdy z tych prętów jest unieruchomiony w płytkach należących do innego ogniwa. Podczas przegięć łańcucha pręty toczą się po sobie bez poślizgu, dzięki czemu zwiększa się sprawność przekładni i zmniejsza zużycie przegubów.

Płytki prowadzące zabezpieczają łańcuch zębaty od przesunięć poprzecznych. Ustawiane są po bokach lub w środku łańcucha. Ustawienie w środku jest bardziej polecane, zwłaszcza w przekładniach szybkobieżnych.

W silnie obciążonych łańcuchach należy liczyć się z rozginaniem się płytek na skutek naprężeń gnących występujących w płytce. Przeciwdziałać temu można wprowadzając do łańcucha większą liczbę płytek usztywniających o kształcie podobnym do płytek prowadzących. Płytki prowadzące i usztywniające uczestniczą w przenoszeniu siły (napięcia łańcucha), ale nie uczestniczą w zazębianiu się z kołami. Ze względu na pełne wykorzystanie łańcucha i centryczne przenoszenie siły liczba płytek w każdym ogniwie musi być jednakowa, a liczba płytek nie uczestniczących w zazębianiu" ograniczona do niezbędnego minimum.

Podobnie jak dla łańcuchów rolkowych z płytkami prostymi, dla łańcuchów zębatych pożądana jest również parzysta liczba ogniw w łańcuchu, w przeciwnym bowiem razie jedno ogniwo musi mieć płytki wygięte.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -