Omówione problemy regulacji stanowią przykłady zagadnień sterowania automatycznego lub krótko automatyki.

Przy projektowaniu lub analizie maszyn i procesów technologicznych zakłada się określony ruch maszyny lub określony przebieg procesu, odpowiadający realizowanym celom. Uzyskanie tego wymaga jednakże odpowiedniego oddziaływania na ten ruch lub proces, czyli sterowania. Może być ono dokonane przy udziale człowieka lub bez, a więc automatycznie. To ostatnie oddziaływanie umożliwia niewyobrażalny uprzednio, olbrzymi wzrost produkcji i różnorodności działań człowieka, nazywany również „drugą rewolucją techniczną". W wyniku „pierwszej rewolucji technicznej" człowiek uzyskał maszyny, a więc wielkie źródła energii. Jednak dopiero druga rewolucja daje człowiekowi możność w pełni automatycznego jej przetwarzania w nieograniczenie zróżnicowaną pracę użyteczną.

W wyniku coraz powszechniejszej automatyzacji powstała szybko rozwijająca się nauka o sterowaniu automatycznym czyli Automatyka.

Jest to nauka techniczna obejmująca teorię, zasady konstrukcji i użytkowania urządzeń automatycznych.

Teoria sterowania automatycznego wiąże się oczywiście z zagadnieniami technicznej realizacji ruchu, wchodzi więc w zakres rozumianej ogólnie Teorii Maszyn i Mechanizmów.

Automatyka wykracza oczywiście poza zagadnienie budowy maszyn i technologii mechanicznej. W tym jednak zakresie, a więc w zakresie interesującym inżyniera mechanika objęta jest Teorią Maszyn i Mechanizmów, Zakresowi temu odpowiada wymieniona już pozycja.

Zasadnicze znaczenie w automatyce ma omawiane pojęcie sterowania. Przez sterowanie rozumie się oddziaływanie na jakiś proces w celu uzyskania jego pożądanego przebiegu, np. prowadzenie pojazdu, zmiana płomienia w kuchence, zmiana nastawienia radia, utrzymywanie ustalonej prędkości obrotowej silnika, zapalanie świateł ulicznych, uruchamianie maszyny liczącej, zażywanie kropli na serce, wydawanie komendy w wojsku lub zarządzenia w administracji itp. Są to wszystko przykłady sterowania urządzeniami, organizmami żywymi, grupą społeczną.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -