W ruchu ustalonym maszyny w czasie każdego pełnego cyklu ruchu praca sił napędowych równa jest pracy oporów. Jednakże w poszczególnych częściach cyklu prace te mogą się różnić. Wskutek tego, a także wskutek ewentualnej zmienności zredukowanego momentu bezwładności prędkość ruchu ustalonego, ogólnie rzecz biorąc, nie będzie pozostawała stała, lecz zgodnie z rozważaniami poprzedniego paragrafu, ulegać będzie pewnym okresowym wahaniom w czasie każdego cyklu ruchu, przy czym wartości jej będą się powtarzać okresowo w każdym cyklu.

Wahania te mogą być nieznaczne, jak w przypadku maszyn wirnikowych, mogą jednakże być i duże, jak w przypadku jednocylindrowych maszyn tłokowych. W ruchu ustalonym wartość średniej prędkości punktu redukcji będzie równa albo średniej prędkości kątowej maszyny (ogniwa redukcji).

 

Nadmierne wahania prędkości są niekorzystne dla procesów technologicznych, którym służy dana maszyna, a ponadto powodują wzrost obciążeń dynamicznych i oporów ruchu. W związku z tym wielkość powinna być dostosowana do potrzeb tych procesów.

 

Kumuluje energię w okresie przewagi pracy sił napędowych i oddaje ją w okresie przewagi pracy oporów. Przy czym im większy jest moment bezwładności koła zamachowego, tym mniejsze wahania prędkości wystarczą dla kumulowania i oddawania tej samej ilości energii, tym mniejszy będzie stopień nierównomierności biegu maszyny. W niektórych urządzeniach, jak np. nożycach mechanicznych, gdzie opór użyteczny działa tylko na części cyklu ruchu, można przez zastosowanie koła zamachowego i dopuszczenie znacznej niejednostajności biegu obniżyć wybitnie konieczny moment napędowy i moc silnika.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -