Wyznaczanie współczynnika sprawności mechanicznej różnych mechanizmów

Złożoność czynników wpływających na sprawność mechaniczną powoduje, że wystarczająco dokładne jej określenie możliwe jest tylko w oparciu o badania doświadczalne nad wykonaną maszyną.

Ocena teoretyczna sprawności mechanicznej projektowanego mechanizmu czy maszyny, jakkolwiek nieodzowna, dawać może tylko wartości orientacyjne i ma przede wszystkim znaczenie porównawcze.

W artykule niniejszym omówimy przykładowo metody mogące służyć do oceny sprawności mechanicznej projektowanego mechanizmu.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -