Sprawność mechaniczna określa efektywność zamiany pracy sił napędowych Lsn (pracy włożonej) na pracę użyteczną w czasie ustalonego ruchu maszyny. Wyraża ją współczynnik sprawności mechanicznej będący stosunkiem pracy użytecznej wykonanej w czasie jednego cyklu (lub jego wielokrotności) ruchu ustalonego do pracy sił napędowych wykonanej w tym samym czasie.

 

Współczynnik sprawności mechanicznej mechanizmu czy maszyny zależy oczywiście od rodzaju oporów szkodliwych występujących w czasie pracy, od konstrukcji ogniw i węzłów, rodzaju smarowania itp., obok tego zależy jednak także od warunków, w jakich pracuje maszyna, a więc od jej obciążenia i prędkości (ruchu ustalonego).

 

Ogólnie sprawność mechaniczna wzrasta ze wzrostem obciążenia (pracy użytecznej na jeden cykl) przy tej samej prędkości ruchu ustalonego maszyny. Bowiem opory wstępne i reakcje dynamiczne praktycznie nie ulegają wtedy zmianie. Praca LT oporów szkodliwych w czasie jednego cyklu ruchu rośnie, lecz w mniejszym stopniu niż praca użyteczna Lu w tym samym czasie. Zgodnie ze wzorem uzyskuje się wzrost sprawności. Nie dotyczy to wielkich obciążeń mogących prowadzić do zmiany warunków olejenia trwałych odkształceń itp., a przez to do wzrostu oporów szkodliwych i spadku sprawności mechanicznej.

Odwrotnie wpływa wzrost prędkości ruchu ustalonego. Przy stałym obciążeniu (pracy użytecznej Lu na jeden cykl ruchu) wzrost prędkości, a więc i reakcji dynamicznych, powoduje wzrost pracy LT oporów szkodliwych na jeden cykl, co przy niezmiennym Lu daje zgodnie ze wzorem spadek sprawności mechanicznej.

 

Omówione zmiany sprawności mechanicznej z obciążeniem i prędkością ruchu ustalonego są nieznaczne w przypadku małych oporów wstępnych i reakcji od sił ciężkości oraz zrównoważenia sił bezwładności (braku reakcji dynamicznych) jak np. w przekładniach zębatych itp. mechanizmach obrotowych. Mogą być jednak duże, jeśli wpływy te są wyraźne, szczególnie w mechanizmach dźwigniowych.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -