Rozważymy prosty mechanizm korbowy np. jednocylindrowej maszyny tłokowej.

Jeśli mechanizm posiada płaszczyznę isymetrii równoległą do płaszczyzny ruchu, jak to zwykle ma miejsce, to zgodnie z rozważaniami dla zrównoważenia głównego wektora oraz składowych MBx i MBy głównego momentu sił bezwładności wystarcza, by w czasie ruchu mechanizmu jego środek masy zajmował stałe położenie. Można to osiągnąć przez samo wyważenie statyczne. Środek masy ogniw ruchomych mechanizmu będzie nieruchomy, jeśli pokryje się ze środkiem obrotu 0 korby.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -