Rozwiązanie zagadnienia znakomicie upraszcza się jeśli pominąć tarcie. Znikają wtedy wszystkie siły i momenty tarcia.

Reakcje najprościej wyznacza się wtedy mieszanym sposobem wykreślno-analitycznym. Sposób ten polega na wykreślaniu planu sił i analitycznym obliczaniu niezbędnych do tego wartości. Plan sił kreślimy na podstawie wektorowego równania równowagi sił działających na całą grupę które przy pominięciu tarcia jest identyczne dla wszystkich rozważanych postaci grupy 2 klasy. Jeśli P43 jest reakcją w węźle obrotowym i kierunek jej nie jest znany, to rozkładamy ją na dwie składowe — normalną i styczną przy czym kierunki składowych przyjmujemy następująco:

a) wzdłuż linii łączącej środki przegubów i prostopadłe do niej — jeśli rozpatrywane ogniwo połączone jest dwoma węzłami obrotowymi,

b) prostopadłą i równoległą do prowadnicy — jeśli drugi węzeł w jaki wchodzi rozpatrywane ogniwo jest postępowy.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -