Badanie obciążeń ogniw i reakcji węzłów w poruszającym się mechanizmie wymaga uwzględnienia obok działających nań sił czynnych i oporów również wpływu ruchu mechanizmów na wielkość tych obciążeń i reakcji. Wpływ ten może być uwzględniony drogą wprowadzenia sił bezwładności ogniw mechanizmu. Zgodnie z zasadą d'Alemberta możliwe jest traktowanie wtedy wszystkich sil działających na ogniwa mechanizmu czy maszyny, łącznie z siłami bezwładności, jako będących w równowadze i wyznaczanie poszukiwanych reakcji węzłów kinematycznych ze statycznych równań równowagi.

Analiza taka nazywa się analizą kinetostatyczną lub po prostu kinetostatyką mechanizmów. Metody kinetostatyki, jak wynika z powyższego, nie różnią się więc od metod statyki.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -