W ogólnym przypadku złożonego zarysu krzywki zadanego wykreślnie lub poprzez promienie kontrolne sporządzamy wykres przemieszczeń s popychacza w funkcji kąta a1 obrotu krzywki. W tym celu dzielimy kąt pełny obrotu krzywki na 12-24 równych części i wyznaczamy odpowiadające położenia popychacza. Sposób wyznaczania przemieszczeń lub obrotów popychacza odpowiadających przyjętym kątom obrotu krzywki wynika w sposób oczywisty z omawianych w punkcie poprzednim zasad wykreślania zarysu krzywki i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.

Wykres wartości prędkości v popychacza otrzymamy przez różniczkowanie wykreślne względem czasu otrzymanego przebiegu przemieszczeń s. Przebieg wartości przyspieszeń p popychacza (rys. 236d) otrzymuje się przez powtórne różniczkowanie wykreślne.

Tak otrzymany przebieg wartości przyspieszeń jest obarczony znacznym błędem. Daje jednak orientację o przebiegu przyspieszeń, a w szczególności położenie wartości maksymalnych. W przypadku wymaganej wyższej dokładności przeprowadza się analizę prędkości i przyspieszeń popychacza, przy kolejnych położeniach krzywki


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -