Dana jest grupa trzeciej klasy wchodząca w skład badanego mechanizmu. Zakładamy przy tym, że przeprowadzono już uprzednio analizę wszystkich grup poprzedzających rozpatrywaną co do kolejności dołączania do mechanizmu.

 

Zauważymy, że taka grupa swobodna W płaszczyźnie ma 6 stopni swobody w = 4*3-3*2 = 6. Parametry kinematyczne zewnętrznych elementów łączników mogą więc być przyjęte dowolnie.

 

W rzeczywistości są one określone przez prędkości i przyspieszenia tych punktów mechanizmu podstawowego, w których przyłączona jest rozpatrywana grupa. Mając uprzednio wyznaczone prędkości elementów zewnętrznych K, H, G łączników możemy przystąpić do wyznaczenia prędkości punktów ogniwa zasadniczego DEF. Rozpoczynamy od dowolnego punktu M ogniwa zasadniczego. 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -