Analiza kinematyczna mechanizmu polega na zbadaniu ruchu wszystkich jego ogniw w czasie pełnego cyklu jego ruchu. Zakładamy przy tym znajomość schematu strukturalnego i wymiarów ogniw mechanizmu mających wpływ na jego ruch. Znany jest ponadto ruch ogniwa napędowego, tzn. w każdej chwili ruchu określone jest jego położenie oraz prędkości i przyspieszenia jego punktów.

Podstawowe zagadnienie analizy polega wtedy na określeniu położeń jego ogniw oraz prędkości i przyspieszeń ich punktów odpowiadających zadanemu położeniu ogniwa napędowego w dowolnej chwili ruchu.

Na tej podstawie można następnie wyznaczyć tory punktów oraz przebieg ich prędkości i przyspieszeń w czasie ruchu mechanizmu. W metodzie wykreślnej dokonuje się to przez powtórzenie omówionej operacji dla wystarczającej liczby położeń ogniwa napędowego odpowiadających określonym chwilom ruchu mechanizmu,

W obszarze gwałtownych zmian badanych wielkości rozważane położenia należy zagęścić.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -