Do zmechanizowanego obliczania kosztów producji niezbędne jest oznaczanie robót symbolami liczbowymi. Oznaczenia te dotychczas nie są znormalizowane. Roboty można podzielić na grupy technologiczne, np:

1) odlewnictwo,
2) obróbka plastyczna,
3) obróbka cieplna i cieplno-chemiczna,
4) spawanie, zgrzewanie i lutowanie,
5) obróbka skrawaniem itd. Każdą z tych grup można jeszcze podzielić na podgrupy i tematy.

Za kryterium podziału można przyjąć:

a) rodzaj robót lub rodzaj środków produkcji i ich odmianę,
b) rodzaj przedmiotów wykonywanych (obrabianych) i ich odmianę. Oznaczenia robót produkcyjnych wykonywanych maszynowo powinny pokrywać się z pierwszymi członami oznaczeń zastosowanych obrabiarek. Robotom pomocniczym i administracyjnym nadaje się oznaczenia specjalne.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -