Rozpatrując rysunek części oraz jej usytuowanie w zespole stwierdzamy, że wymagana dokładność wzajemnego położenia poszczególnych powierzchni, osi czy punktów nie zawsze jest jednakowa.

Punkty, linie lub powierzchnie, względem których rozpatruje się położenie innego punktu, linii lub powierzchni, nazywamy bazami. Rozróżniamy bazy konstrukcyjne i produkcyjne.

Baza konstrukcyjna jest to baza przyjęta przy konstruowaniu wyrobu w celu określenia położenia w przedmiocie, wchodzącym w skład tego wyrobu, jakiegoś punktu, linii lub powierzchni w sposób uwarunkowany prawidłowością współpracy tego przedmiotu z innymi przedmiotami w wyrobie.
Baza produkcyjna jest to baza przyjęta w procesie produkcyjnym przedmiotu w celu określenia położenia w przedmiocie jakiegoś punktu, linii lub powierzchni w sposób uwarunkowany przebiegiem procesu wytwarzania przedmiotu i całego wyrobu, w skład którego on wchodzi. Bazy produkcyjne dzieli się na właściwe i zastępcze, zależnie od tego, czy są identyczne z bazami konstrukcyjnymi, czy nie.

Baza właściwa jest to baza produkcyjna jakiegoś punktu, linii lub powierzchni przedmiotu, identyczna z bazą konstrukcyjną tego punktu, linii lub powierzchni.

Baza zastępcza jest to baza produkcyjna jakiegoś punktu linii lub powierzchni przedmiotu różna od bazy konstrukcyjnej tego punktu, linii lub powierzchni.

Bazy produkcyjne dzieli się ponadto na technologiczne i kontrolne zależnie od tego, czy zostały przyjęte w procesie technologicznym, czy w procesie kontroli przedmiotu.

Baza technologiczna jest to baza produkcyjna przyjęta w celu określenia położenia w przedmiocie jakiegoś punktu, linii lub powierzchni przy realizowaniu procesu technologicznego. Bazy technologiczne dzieli się na obróbkowe i montażowe zależnie od tego, czy zostały przyjęte w procesie technologicznym obróbki, czy montażu.

Baza kontrolna jest to baza produkcyjna przyjęta w celu określenia położenia w przedmiocie jakiegoś punktu, linii lub powierzchni przy kontroli zgodności rzeczywistego wykonania tego przedmiotu z wykonaniem zamierzonym.

Baza obróbkowa jest to baza technologiczna przyjęta w procesie obróbki przedmiotu, w celu określenia położenia w tym przedmiocie jakiejś powierzchni przy jej wykonywaniu lub w celu określenia położenia jakiegoś punktu albo linii przy wykonywaniu powierzchni, która sama lub wspólnie z innymi powierzchniami przedmiotu wyznacza ten punkt lub linię.

Bazy obróbkowe dzieli się na stykowe, nastawcze i sprzężone, zależnie od tego, w jaki sposób używa się ich w celu uzyskania przy obróbce przedmiotu takiego położenia wykonywanej w nim powierzchni (punktu albo linii wyznaczonej przez wykonywaną powierzchnię), jakie jest określone względem tej bazy.

Baza montażowa jest to baza technologiczna przyjęta w procesie montażu przedmiotu w zespół, w celu określenia względem tego przedmiotu położenia któregoś z innych przedmiotów w zespole.

Baza wyjściowa jest to baza obróbkowa przyjęta w pierwszej operacji obróbki, mającej na celu zmianę kształtu lub wymiarów przedmiotu.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -