Konstruktor ma zawsze przed sobą problem optimum skupienia obciążenia jako funkcji szerokości wieńca. W niektórych razach korzyść przyiniosi podnoszenie wielkości cos f i powiększanie skupienia obciążenia, ale uzyskanie większej zwartości przekładni, w innych zaś trzeba trzymać się tendencji przeciwnej. Zawsze konieczne jest uzasadnienie obliczeniowe.


W przypadku stosowania kół daszkowych występuje dodatkowy czynnik skupienia obciążenia (czasem połączonego z występowaniem dodatkowych nadwyżek dynamicznych), jest nim mianowicie brak swobody wspólśrodkowania daszkowego zazębienia. Wał napędzający i napędzany mają swobodę osiową, dzięki czemu koła zębate tych wałów mogą się ustawiać względem kół wału pośredniego w taki sposób, że obciążenia rozłożone są symetrycznie na lewe i prawe zęby. Tylko przy stosunkowo wysokich klasach dokładności wykonania, można sobie pozwolić na względne zmniejszenie swobody osiowej wałów, stosując toczne łożyska wahliwe, które jedynie umożliwiają swobodę osiową o tyle, o ile ma tę swobodę zewnętrzny pierścień łożyska względem oprawy (bardzo Wielkie siły tarcia ograniczające swobodę przesunięcia).

Mówiąc o obrazie, trzeba dodać, że nie zawsze mamy pełną swobodę wyboru układu. Na przykład korzyści symetrycznego doprowadzenia momentu do zębnika nie są do zrealizowania w zwykłej jednostopniowej przekładni bez zastosowania dwóch silników. Obciążenie wałka szybkobieżnego w układzie dwustopniowym symetrycznym jest wyraźnie niekorzystne ze względu na możliwość skupienia, jednak dość szeroko stosowane ze względu na pewne oszczędności w kubaturze przekładni, na pewne dogodności technologiczne i ze względu na symetrię przekładni. Dla zmniejszenia uginania się wałów wał między zębnikami ma znaczną grubość, w pewnym oddaleniu od uzębienia w niektórych przypadkach średnica jest większa od średnicy wierzchołków zębów. Obok układu, zwłaszcza w przypadkach przekładni trójstopniowych jest stosowany układ, w któ rym pierwszy zębnik nie jest rozdzielony, a więc układ jest przeciwstawny do układu.

Bardzo niekorzystnym przypadkiem jest zębnik wysięgowy.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -