Rzecz zrozumiała, że w całym zagadnieniu maszynowego zespołu, z przekładnią jako elementem, optymalizacja zewnętrznego obciążenia przekładni ma wielkie zinaczerśe. W punkcie tym zwróćmy jedynie uwagę na sposoby przestrzegania zasady optymalnego stanu wewnętrznego obciążenia przekładni. Zmuszeni jesteśmy to zrobić w ogromnym skrócie i dlatego ograniczamy się do podania następujących uwag:
a. uwzględnić możliwości doboru cech konstrukcyjnych warunkujących wielkość międzyzębnej nadwyżki dynamicznej bez nadużywania wysokich klas dokładności;
b. rozpatrzyć możliwości zastosowania układu kół zębatych ze względu na zmniejszenie skupienia obciążenia na zębie;
c. w przypadkach przenoszenia większych mocy rozpatrzyć możliwość rozdziału obciążenia w taki sposób, żeby cała przenoszona moc nie skoncentrowała się na jednym ciągu kół zębatych lub też na jednym ciągu miejsc przypora;
d. w szczególnych przypadkach zmniejszać liczbę kół obciążonych siłami poprzecznymi, dążąc do obciążenia niektórych kół symetrycznymi siłami obwodowymi.

O ile pierwszy warunek wiąże się z wielkościami pewnych cech konstrukcyjnych, o tyle pozostałe warunki są spełniane głównie dzięki stosunkom wymiarowym, jeżeli zgodzimy się, że układ kół zębatych jest też w pewnym sensie wynikiem przyjęcia określonych stosunków geometrycznych.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -