Poza informacjami podstawowymi podanymi w pierwszych rozdziałach główna uwaga była skierowana na zagadnienia związane z postacią konstrukcyjną i podstawowymi wymiarami uzębień i zazębień. Tylko niektóre zagadnienia postaci konstrukcyjnej przekładni jako całości były poruszane w tej mierze, w jakiej to było konieczne ze względu na działanie zazębień wraz ze skutkami tego działania. Kierując uwagę czytelnika na ogólne twierdzenia uzasadnione w pierwszych rozdziałach, w następujących punktach omówimy niektóre zagadnienia postaci konstrukcyjnej przekładni w świetle racji istnienia wytworu i zasady optymalnego stanu obciążenia.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -