Musimy ograniczyć się do wyliczenia głównych przyczyn powstawania okresowych sił wzbudzających drgania.

Istnieją dwa główne wewnętrzne źródła drgań w przekładni: siły międzyzębne i siły w łożyskach. Drgania w przekładni są zjawiskiem bardzo złożonym, można bowiem stwierdzić szerokie widmo drgań różnej częstości, tak, że badanie zjawiska drgań połączone jest z koniecznością analizy widma drgań. Obraz analizy dźwięków (z badań Niemanna i Unterbergera) wywołanych przy różnej prędkości obrotowej przekładni. Widoczne są pasma drgań i nasilania amplitud głośności dla szczególnych częstości.

W przekładni wszystko może drgać, wieńce zębate, tarcze kół, wały z czopami, ściany skrzyń i wszystko to ma jakieś częstości drgań własnych, a wobec tego, że istnieje wiele przyczyn drgań i każda z tych przyczyn może być przyczyną siły wzbudzającej o różnym okresie, drgania są złożone i sposób zmniejszania ich nie jest prosty.

Wielkość prędkości obrotowej i liczba zębów warunkują pewną podstawową częstość siły wzbudzającej. Zjawisko jednak jest o tyle złożone, że nie tylko wchodzenie w przypór i ewentualna nadwyżka dynamiczna z tym związana jest funkcją prędkości obrotowej i liczby zębów. W trakcie przyporu występują jeszcze dodatkowe zmiany stanów obciążenia, które bądź wywołują drgania z fazowym przesunięciem, bądź też zmieniają częstość. Przechodzenie z jednoparowego do dwuparowego przyporu, czyli zmiana wielkości obciążenia zęba, bardzo zależy co do charakteru od tego, w jak dużej mierze występuje jednoczesność pracy zębów dzięki pochyleniu ich linii. Zmiana kierunku siły tarcia w chwili
przechodzenia przyporu przez punkt biegunowy C. chwilowe zmiany kąta przyporu z przyczyn odchyłek zarysu od ewolwenty i wychodzenie z przyporu, wszystko to połączone jest z występowaniem okresowych sił wzbudzających drgania.

Źródła drgań dopatrywano się w łożyskach ślizgowych, analizując układ kół zębatych jak wahadło zawieszone w łożyskach. Obecnie w przypadku łożysk o smarowaniu hydrodynamicznym analizuje się niestateczność związaną z trwałością warstewki oleju warunkującej równowagę sił w układzie. W naszych czasach zjawiska te stały się przedmiotem wielu interesujących badań.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -