Para współdziałających kół zębatych jest generatorem sił okresowy eh, które są siłami wzbudzającymi różne drgania w całym układzie przekładni.

W zrozumieniu autora stateczność jest rodzajem stanu układu zdatnego do wykonywania działania przy okreśłonym obciążeniu.

Trwałość elementów jest warunkiem tego stanu. Z tego wynika, że odpowiednio wysokie współczynniki bezpieczeństwa są pierwszym warunkiem stateczności. Stosowana sztywność jest również warunkiem stateczności przekładni. Bardziej jednak złożone problemy stateczności związane są z tym, że para współdziałających kół .zębatych jest generatorem sił okresowych.

W przekładni zębatej spotykamy się z występowaniem drgań wszelkich elementów i części różnych elementów, co uzewnętrznia się działaniem niepożądanych obciążeń i efektów dźwiękowych. Obok efektów, które można określić jako obniżające nośność przekładni lub jako dokuczliwe dla obsługi, można spotkać się z efektami doraźnie niszczącymi układ. Efektami tymi są nadmierne amplitudy odchyleń drgających elementów z przyczyn rezonansu.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -