Dotychczasowe projekty norm nie stanowią jednoznacznej podstawy normalizacji analitycznych zabiegów przy wyznaczaniu podstawowych cech konstrukcyjnych. Jak widzieliśmy w obecnie rozpatrywanym projekcie normy międzynarodowej opartej na podstawach przyjętych przez ISO podane są tylko sposoby wyznaczania:
— stanu obciążenia,
— stanów kryterialnych,
— stanów dopuszczalnych.

I w tym nawet zakresie norma wykazuje znaczne luki usprawiedliwione brakiem badań o ogólniejszym znaczeniu.

Aby uniknąć konieczności własnych poszukiwań sposobu uzyskania analitycznych podstaw, koniecznych przy wyznaczaniu konstrukcyjnych cech zazębień jako podstawowych wymiarów przekładni zębatej, podajemy wskazówki dotyczące układu zabiegów dla przypadku elementarnego. Tym przypadkiem konstrukcyjnym jest wyznaczenie konstrukcyjnych cech zazębienia przekładni jednostopniowej.

1. Powinniśmy pamiętać, że w chwili przystępowania do wyznaczania geometrycznych cech konstrukcyjnych, co wiąże się ze sporządzaniem zapisu konstrukcji (jak dotychczas najczęściej w formie rysunku technicznego) jedyną informacją, jaką musimy mieć, jest orientacyjny stan obciążenia, który możemy wyznaczyć pod postacią momentu.

 

Zwykle trzeba liczyć się z celowością mniejszego skupienia obciążenia. Przyjmując mniejsze liczby należy pamiętać, że jest to jednoznaczne z postawieniem wymagań większej dokładności, co powinno być uwzględnione przez zastosowanie wyższych klas dokładności uzębień jako składników geometrycznych cech konstrukcyjnych. Jednocześnie trzeba sobie uświadomić, że przyjęcie wyższych wartości liczby Kb najczęściej prowadzi przy danej klasie dokładności do większych szerokości wieńców, więc do większych wartości stosunku.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -