Zacznijmy od wskazówki ogólnej, którą można uzasadnić tym, co było już przedstawione w tej książce. Otóż różne metody, oparte na różnym doświadczeniu i różnych uproszczeniach, w różny sposób umożliwiają zbliżenie się do wyników, które gotowi jesteśmy przyjąć za najbardziej miarodajne (najczęściej tylko w naszym przekonaniu wiarygodne), tak jak w wielu przypadkach podstaw analitycznych konstrukcji operujemy tylko jako tako przybliżonymi metodami. To przybliżenie w dużej mierze zależy od tego, czy rozporządzamy danymi doświadczalnymi uzyskanymi w analogicznych warunkach i okolicznościach do tych, które są uwzględniane w naszych konstrukcyjnych założeniach. Z tego wynika, że uwzględnianie w metodach analitycznych czynników, które nie mają dostatecznych podstaw doświadczalnych w sensie naukowym, nie może prowadzić do czegoś rzeczywiście skutecznego. Wydaje się, że zawsze lepiej otwarcie zwrócić uwagą na zastosowane uproszczenia, takie bowiem postawienie sprawy unaocznia konieczność pewnej ostrożności, niż wywoływać złudzenie, że uwzględniło się wszelkie możliwe czynniki i rzekomo w ten sposób uzyskało się wysoką dokładność wyników analitycznych jako podstawę konstrukcji.

Z powyższego wynika, że należy stopniować stosowanie sposobów analitycznych. Należy stosować przede wszystkim sposoby najprostsze, a dopiero po nabraniu odpowiedniego doświadczenia (i drogą zweryfikowania różnych czynników) stopniowo wprowadzać metody bardziej szczegółowe.

W przypadku konstruowania przekładni zębatych najmniej wątpliwości budzą podstawy konstrukcji uzębienia i zazębienia bez pochylenia linii zębów, tzn. podstawy konstrukcji zębów prostych i z tego względu, jak wydaje się, przy braku doświadczenia należy przyjąć za podstawę konstrukcji metody obliczeń zębów prostych. Tak więc, konstruując uzębienie z pochyloną linią zębów możemy taką postać konstrukcyjną zastąpić modelem stereomechanicznym z zębami prostymi, wprowadzając jednocześnie odpowiednie liczby korekcyjne przysługujące uzębieniu z zębami skośnymi.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -