W celu wskazania kierunku przewidywanej normy weryfikacyjnych obliczeń uzębień i zazębień w świetle kryterium nośności wybraliśmy zagadnienie nośności zębów prostych. Taki wybór jest tym bardziej uzasadniony, że:
— już nawet w zakresie zębów prostych norma przedstawia wiele czynników, które dopiero wymagają szczegółowych badań i chcąc zastosować się do tej normy należy korzystać z różnych orientacyjnych danych przewidzianych w innych analogicznych metodach;
— w wielu przypadkach wg autora weryfikację można oprzeć na analizie modelu zazębienia z zębami prostymi również wtedy, gdy z różnych względów ostatecznymi cechami konstrukcyjnymi są cechy odpowiadające zębom skośnym, na co zwrócimy uwagę w jednym z następnych punktów tej książki.

Projekt normy, analogicznie do wielu różnych znanych metod, w przypadku zębów skośnych wprowadza dodatkowo do wyżej podanych wzorów liczby wpływu pochylenia linii zębów.

Szczególnie w przypadku liczby zębów mniejszej od 20 przewiduje się kontrole nacisków wywołanych obciążeniem na początku odcinka jedno-parowego przyporu. Również w tym przypadku zaleca się kontrolę przy obciążeniu na wierzchołku głowy zęba. I w tym zakresie projekt normy przewiduje odpowiednie liczby wpływu miejsca obciążenia na naciski kryterialne.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -