1. Od metody Niemanna (współczynnik bezpieczeństwa ze względu na zatarcie) szerzej spopularyzowane i stosowane są metody wywodzące się z przedstawionego w roku 1937 wzoru Bloka. W roku 1952 uzupełnił ten wzór Kelley Wzór w zasadzie obowiązuje dla zębów prostych. Według Dudley'a w przypadku powierzchni bocznych hartowanych można również stosować ten wzór, gdy zęby są skośne. Jak w wielu innych przypadkach, ostateczne stwierdzenie co do bezpieczeństwa pod względem zatarcia można dać na podstawie doświadczeń.

Obok wzoru Bloka i Kelley'a są znane również inne wzory do określenia bezpieczeństwa pod względem zatarcia, jak np. wzór Almena. Obok tych wzorów można wymienić spopularyzowany u nas wzór Hofera. W przypadku przekładni do przenoszenia mocy przy większej prędkości obrotowej, a szczególnie większych mocy należy się liczyć z jeszcze jednym ograniczeniem nośności, zwłaszcza przy mniejszych dokładnościach wykonania przekładni. Tym ograniczeniem jest niedopuszczalna głośność przekładni. Już dziś spotyka się urządzenia, w których obsługa musi być odizolowana od hałaśliwych przekładni. Obecnie jako granicę dopuszczalną wysuwa się głośność do 80 decybeli. Jednak niejedna wytwórnia przekładni nie jest w stanie dotrzymać tego warunku. Czynniki głośności przekładni zębatych są jeszcze mało zbadane. Jako pierwszy czynnik należy jednak już dziś wysunąć dokładność wykonania.

2. Względnym ograniczeniem nośności przekładni są warunki cieplne. Opory tarcia międzyzębnego w łożyskach są przyczyną wytwarzania się nieraz znacznych ilości ciepła. Istnieją ograniczone możliwości odprowadzenia ciepła przez obudowę par kół zębatych, którą najczęściej jest tak zwana skrzynia, stanowiąca podpory łożysk i ochronę przekładni przed wpływami zewnętrznymi oraz naczynie do oleju smarującego zęby i łożyska. Jeżeli przez pojęcie przekładni rozumie się cały zespół wraz ze skrzynią, to można przyjąć pewną górną granicę zewnętrznej temperatury przekładni (do 50°). Jeżeli przekładnia wytwarza tyle ciepła, że utrzymanie tej temperatury jest niemożliwe, to należy stworzyć zewnętrzny obieg oleju. Tak więc istnieje pewna granica nośności ze względu na grzanie się przekładni. Według Wellauera stałe przekładnie bez zewnętrznego chłodniczego obiegu nie powinny być obciążane powyżej granicy NtKM.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -