Fizykochemiczne związki oleju z tworzywem boku, a zwłaszcza z warstewką powierzchniową i rola, jaką olej odgrywa w takich zjawiskach, jak pitting czy też zatarcie, uzasadniają twierdzenie, że olej należy uznać za tworzywo kół zębatych.

W ciężkich warunkach obciążenia ogromne znaczenie mają dodatki do oleju.

W dawniejszych czasach polecano grafit koloidalny, obecnie wysuwa się na pierwsze miejsce dwusiarczek molibdenu.

W związaniu oleju z powierzchnią boczną zęba szczególną rolę odgrywa chropowatość. Według niektórych badaczy nadmierna gładkość mniej sprzyja temu związaniu niż ślady, które zwykle zostają po szlifowaniu. Nawet układ tych śladów może mieć znaczenie.

Na wybór rodzaju oleju mogą również wpłynąć: wielkość modułu, układ kół zębatych w przekładniach wielostopniowych, konieczność stosowania tego samego oleju do smarowania łożysk, warunki temperaturowe, sposób smarowania i rodzaj obiegu oleju. Niektóre światowe wytwórnie stawiają ostre wymagania w przedmiocie zalecanych olejów.

Obok olejów mineralnych i smarów półstałych stosuje się w szczególnych przypadkach: oleje silikonowe (specjalnie wysokie temperatury), wodę (koła z tworzyw niemetalowych), pył fosforytowy (mechanizmy w samolotach) i wspomniany dwusiarczek molibdenu (przekładnie w rakietach).


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -