Przy wyborze tworzyw należy pamiętać, że częściej decydującym kryterium jest trwałość bpku zęba. O ile przy jakimś tylko wyjątkowym zbiegu okoliczności można się natknąć na trudność ze względu na dobór naprężeń w podstawie zęba, o tyle przykładów złego doboru tworzywa ze względu na pitting mamy bardzo wiele. Toteż w świetle liczb znajdujemy uzasadnienie tendencji do wykonywania boków zębów twardych.

W większości przypadków mniejsze koła zębate wykonywane masowo lub seryjnie mają twarde boki zębów. Zaleca się szlifowanie po hartowaniu.

Mówiąc o twardych bokach zębów trzeba zwrócić uwagę na to, że tworzywo powinno mieć odpowiednie właściwości. Sama hartowalność w przypadku zębów nie wystarcza. Hartowalność powinna być szczególnej natury. Mianowicie, korzystną właściwością stali jest powstawanie w warstewce hartowanej naprężeń ściskających, nie zaś rozrywających. W tych okolicznościach mniejsza jest obawa o powstanie powierzchniowych rys hartowniczych. W przedmiocie twardych boków zębów zaleca się współpracę konstruktora, technologa i metaloznawcy. Rzecz zrozumiała, że staranna obróbka cieplna dostosowana do właściwości tworzywa ma zawsze ogromne znaczenie.

Ponieważ wykonanie mniejszych kół jako twardych i szlifowanych nie stanowi na ogół takiego problemu jak wykonanie kół dużych rozmiarów, wobec tego zaleca się w każdym przypadku dążenie do małych rozmiarów przekładni, stosowanie mniejszego koła o takich właściwościach nawet wtedy, gdy większe koło jest miękkie.

Wykonanie dużych kół z zębami, jeśli nie jest już zagadnieniem teoretycznym czy też badawczym, to jednak jest jeszcze problemem przemysłowym. Utwardzanie powierzchniowe daje wyniki niepewne pod względem równomierności twardości boków. Szlifowanie dużych kół jest procesem bardzo kosztownym, największe korzyści daje dotychczas hartowanie w niskich temperaturach, w kąpielach gazowych. Można osiągnąć gładkie boki bez obróbki po hartowaniu.

W większości przypadków dużych przekładni większe koła będą jeszcze pewien czas wykonywane jako miękkie.

Zapewne jedną z przyczyn doboru stali o różnej twardości jest zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania takich samych właściwości strukturalnych w obu bokach. Sprawa ta nie jest jeszcze dostatecznie zbadana.

Przy stosowaniu miękkich zębów (twardości poniżej 300 HB) należy unikać górnej granicy. Pierwszą przyczyną jest oszczędność narzędzi i sprawa osiągania gładkich powierzchni boków. Drugą zaś sprawa wygładzenia boków podczas działania przekładni. Zęby z miękkiej stali łatwiej dogniatają się i docierają niż zęby twarde. Można spotkać bardzo wiele przekładni wykonywanych przez światowe wytwórnie z zębami o twardościach nawet poniżej 200 HB. Zauważmy, że niektóre stale miękkie mają bardzo dobre własności.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -