Dobór tworzywa wymaga uwzględnienia wielu czynników. Rzecz zrozumiała, że dostępność określonego tworzywa jest warunkiem zasadniczym. Teoretycznie istnieją bardzo duże możliwości stosowania różnych tworzyw, w praktyce jednak istnieje szereg ograniczeń.

Drewno szeroko niegdyś stosowane zostaje wyparte dziś przez różne sztuczne tworzywa organiczne. Użycie tworzyw poprzedziła jednak skóra, stosowana szczególnie na szybkobieżne koła osadzane na wałach silników elektrycznych.

Pojawienie się fenolowych żywic sztucznych umożliwiło produkowanie różnego rodzaju tekstolitów (np. durtekstu). Trzydziestokrotnie mniejszy moduł sprężystości od modułu stali sprawia, że nadwyżki dynamiczne są małe a cichobieżność duża. Również dobre właściwości tarcia są przyczyną możliwości pracy przy dużych prędkościach poślizgu.

Tworzywa poliamidowe {nylon i stylon) znajdują coraz szersze zastosowanie w zespołach do przenoszenia małych względnych mocy, takich jak liczniki, manometry. Jednak są już znane przypadki stosowania stylonowych kół zębatych w napędach maszyn do szycia. Cieplne sposoby wykonywania gotowych kół zębatych umożliwiają uzyskanie precyzyjnych uzębień, jeżeli tylko zostaną należycie uwzględnione zmiany wymiaru w stygnących przedmiotach. U nas w kraju technikę wykonywania stylonowych kół już stosunkowo dobrze opanowano.

Brąz jest od dawna stosowany. Pierwsze wzmianki o brązowych kołach zębatych można znaleźć u Arystotelesa (około 2300 lat temu). Do dzisiejszego dnia brąz stosuje się przy wykonywaniu kół ślimakowych. Rozmaite odmiany metali nieżelaznych (kolorowych) znajdują zastosowanie przy wykonywaniu drobnych precyzyjnych kółek zębatych w rodzaju kółek zegarowych.

Nowe sposoby użycia maszyn czasem wymagają wyjątkowych tworzyw. W rakietach mały ciężar odgrywa zasadniczą rolę. W mechanizmach rakiet znalazły się koła zębate wykonane z kosztownego metalu, jakim jest tytan.

W przeważającej większości przekładni, szczególnie do przenoszenia mocy, mają zastosowanie tworzywa oparte na żelazie: stal, staliwo i żeliwo. Tworzywa te dzięki możliwym bardzo różnym składom chemicznym, dzięki różnym formom przerobu (odlew, walcowanie, odkuwka), dzięki różnym własnościom przy różnej obróbce cieplnej, dzięki stosunkowo dobrej obrabialności, niskiemu kosztowi względnemu i dużej dostępności stanowią tworzywa podstawowe przy produkcji przekładni zębatych. Żeliwo, przez pewien czas wypierane przez stal i staliwo, znowu znajduje coraz szersze zastosowanie dzięki nowym postaciom metalurgicznym. Żeliwa sferoidalne mają znacznie lepsze własności wytrzymałościowe niż żeliwa szare.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -