Nośnością przekładni nazywać będziemy obciążenie, które przekładnia może przenieść w danych warunkach z odpowiednio dużą pewnością.

„Może przenieść" oznacza, że nie wystąpią zmiany struktury, która jest warunkiem skutecznego działania przekładni przy danym obciążeniu jako jednym z kryteriów skuteczności. Innymi czynnikami są prędkości, sprawność energetyczna, temperatura, głośność.

„W danych warunkach" oznacza to wszystkie okoliczności, które były przewidziane w założeniach konstrukcyjnych głównie co do danych sytuacyjnych, na co również może się złożyć to, co wynika ze współdziałania przekładni z pozostałymi zespołami całego układu napędowo-operacyjnego.

Pojęcie „z odpowiednio dużą pewnością" oznacza, że można określić prawdopodobieństwo skutecznego działania w pożądanym czasie eksploatacji. Niestety w większości przypadków ta wielkość nie wykracza w powszechnej praktyce poza strefę przypuszczeń i przekonań. Mamy znacznie mniej podstaw do wyznaczania pewności działania przekładni, niż w przypadku wyznaczania pewności prostych elementów.

Utrata nośności polega przede wszystkim na zniszczeniu elementów przekładni, a więc na utracie pożądanej struktury przewidzianej konstrukcją. Tak więc o nośności stanowią te wszystkie okoliczności, które odpowiednio zmniejszają prawdopodobieństwo zniszczeń.

W tej części podręcznika rozpatrywane jest zazębienie, wobec czego zniszczeniu zazębień powinniśmy powiedzieć w tym miejscu. Inne części PKM stanowią podstawę dla kryteriów nośności innych elementów przekładni: wałów, złącz-czopowych, łożysk, złącz śrubowych i skrzyni jako układu nośnego i ochronnego.

Chcąc wyróżnić stany kryterialne i z tego wynikające kryteria nośności zazębień warunkiem koniecznym jest rozpoznanie rodzajów zmian struktury uzębień — zmian, które znane są z praktyki i innych doświadczeń.

W amerykańskich normach AGMA rozróżniono 18 różnych zniszczeń zębów. Za Dudley'em podajemy definicje i opisy bardziej typowych uszkodzeń. Ze względu na to, że niektóre terminy wprowadza się współcześnie i nie zawsze stosowane są do ściśle zdefiniowanych uszkodzeń, można mieć do niektórych z nich pewne zastrzeżenia. Praktyka wykaże, które z tych terminów przyjmie się ogólnie, a które odrzuci
i zastąpi innymi.

Istnieje tak wiele rodzajów uszkodzeń powierzchni bocznych zębów, że należy o nich pamiętać już w chwili kontroli ich wykonania. Niewłaściwie obrobioną powierzchnię boczną zęba należy w istocie uważać za powierzchnię uszkodzoną i niezdatną do użytku. Opis uszkodzeń przeprowadzimy, zaczynając od typowego uszkodzenia wykonawczego (rysy hartownicze) i następnie, próbując odtworzyć okoliczności działania przekładni, omawiać będziemy uszkodzenia według kolejnych możliwości ich powstawania.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -