Kierując się głównie dość szeroko rozpowszechnioną w wielu krajach europejskich praktyką podano w tym punkcie sposób oszacowania tego, co nazywa się obliczeniową wielkością obciążenia zazębienia. Zgodnie z tym, co wyjaśnione zostało oszacowania obliczeniowego obciążenia dokonamy przyjmując do obliczeń obciążenia podstawowe (nominalne) i odpowiednie liczby wpływów czynników obciążenia. Z wyjaśnień poprzednio podanych wynika, że stosowane są następujące liczby

Kp — liczba przeciążenia,
Kb — liczba skupienia obciążenia,
Kd — liczba nadwyżki dynamicznej,
Kβ — liczba wpływu pochylenia linii zęba.

W przypadku wyznaczenia obciążenia zazębienia z zębami prostymi, jak również w tym przypadku, gdy przy konstruowaniu uzębień z zębami skośnymi stosujemy metody uproszczone i pod względem stereomechanicznym (wytrzymałościowym) traktujemy uzębienie jako uzębienie z zębami prostymi stosując pojęcie zazębienia zastępczego, oszacowanie obciążenia zazębienia dokonuje się na podstawie zależności.

W przypadku stosowania metod „dokładniejszych" przy wyznaczaniu cech konstrukcyjnych zazębień z zębami skośnymi uwzględnia się (Niemann) liczbę wpływu pochylenia linii zęba.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -