Obok obciążeń ogólnych wywołanych mocą podstawową i chwilowymi, przeciążeniami między zębami są wywoływane dodatkowe obciążenia. Są to obciążenia lokalne ujawniające się tylko pośrednio poza układem utworzonym przez współdziałające zęby.

Ten rodzaj obciążeń lokalnych, w pewnym sensie wewnętrznych, odróżniać będziemy w sposób zasadniczy od obciążeń, wywołanych przenoszoną mocą.

 


Proponujemy przyjęcie następującej tezy. Przekładnia zębata powinna mieć tak dobrane cechy konstrukcyjne, żeby obciążenie było rozłożone na całej czynnej długości zębów. Należy pamiętać, że zasada ta często nie jest należycie przestrzegana.

Warto od razu zwrócić uwagę na fakt, że im niższa klasa dokładności wykonania, tym więcej zęby muszą się odkształcać, żeby mogły w pełni dolegać do siebie. Może to nastąpić dzięki dwom ewentualnym właściwościom zębów — sprężystości i trwałej odkształcalności (ścieranie i odkształcenie plastyczne). Brak warunków na wykorzystanie tych właściwości stanowi o niemożliwości rozłożenia obciążenia na całej długości zębów.

Na rysunku przedstawiono wykresy rozkładu nacisków wywołanych merównomiernym doleganiem zębów. Na rysunku przedstawiono graniczne przypadki dolegania zębów na całej długości. Zwiększenie odchylenia linii zęba lub też zmniejszenie obciążenia zębów w stosunku do stanu przedstawionego na tym rysunku dałoby w skutkach zmniejszenie obszaru dolegania zębów.

Przy przyjęciu niewystępowania trwałych odkształceń z przyczyn nierównomiernego rozkładu nacisków Dudley zakłada prostoliniowy rozkład nacisków. Przy tych założeniach w granicznym przypadku dolegania zębów skupienie obciążenia wyraża się dwukrotnie większymi naciskami w stosunku do średnich.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -