Normy PN przewidują dopuszczalne odchyłki bicia wierzchołków głów zębów. Ten przepis ma duże znaczenie ze względu na pomiar grubości zębów i na pomiar bicia koła pomiarowego. Ponadto przepisano odchyłki bocznego bicia tarcz kół. Wreszcie w PN podaje się wymagania w stosunku do złączy czopowych.

 


W stosunku do skrzyń przekładniowych normy przewidują tolerancję odległości między osiami geometrycznymi łożysk. Im większe zawężenie tolerancji odległości, tym mniejsze prawdopodobieństwo zwichrowania lub nierównoległości osi kół zębatych. W tym przedmiocie trzeba zwracać jednocześnie uwagę na luz międzyzębny. Nie można dopuścić do większych odchyłek odległości między osiowej, niż to jest możliwe ze względu na luzy między zębami.

 


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -