Z rysunku poniżej jest widoczny zasadniczo odmienny sposób współdziałania tego zazębienia. W podanym przykładzie ząb styka się z drugim zębem tylko na części długości. Mniejsza lub większa część zęba może być poza obszarem przyporu. Drugim wnioskiem jest to, że jednocześnie może być w przyporze większa liczba zębów, niż to jest możliwe przy zębach prostych. Na rysunku pokazano odcinek przyporu i linie skośnego zęba.

 

Odcinek przyporu i linia skośnego zęba

 

W przypadku zębów prostych, gdy przypór następuje w punkcie biegunowym C, ma to miejsce na całej szerokości (wzdłuż odcinka CC'). Przy zębach skośnych, tylko jeden punkt linii zęba na określonym walcu (w naszym przykładzie na walcu podziałowym) znajduje się w przyporze, wszystkie inne punkty w naszym przykładzie są potencjalnymi punktami przyporu, najodleglejszym zaś jest punkt C''. Z tego widać, że każdy z zębów ma możliwość znajdowania się w przyporze również ze względu na rozciągłość zęba, czego liniową miarą może być odcinek C'C'' lub CA, jak również kąt y. Analogicznie do liczby przyporu s można wyznaczyć skokową liczbą przyporu es.

 

Jeżeli przyjmiemy, że warunkiem ciągłości zazębienia jest odpowiedni stosunek między rozciągłością przyporu jednego zęba a rozciągłością po-działki koła, to łatwo uznać, że ten warunek można brać pod uwagę niezależnie od tego, w jakiej mierze jednocześnie ząb obciążony jest na całej szerokości. Można uznać, że ciągłość zazębienia jest zachowana wtedy, gdy ząb ma możliwość przyporu na jednym z walców, na przykład na podziałowym, jeżeli tylko rozciągłość zęba wynikającego z jego pochylenia jest odpowiednio duża. Z tych względów można jako miarę ogólnego przyporu uznać sumę liczb e i es.

 

Z tego wynika, że koła z zębami skośnymi mogą współdziałać przy liczbie przyporu czołowego mniejszej od 1.

Liczbę przyporu w płaszczyźnie normalnej do linii zęba oblicza się tak, jak w każdym innym przypadku, uwzględniając wszelkie wymiary zębów, kąt przyporu i koła wierzchołków zębów jako koła zastępcze, analogicznie obliczane jak zastępcza średnica walca zasadniczego.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -