Jak wynika z poprzednich rozważań, materiałom stosowanym na pasy stawiane są różne wymagania. W pierwszym rżędzie dotyczą one sprzężenia pasa z kołem, żywotności pasa oraz sprawności przekładni.

Mocne sprzężenie pasa z kołem przy określonym kącie opasania zapewnia duży współczynnik tarcia lub zależne od niego współczynniki.

O żywotności pasa decyduje jego wytrzymałość zmęczeniowa, która zależy od wrażliwości materiału pasa na zginanie i grzanie się, a więc od stosunków, modułu sprężystości przy zginaniu oraz ciężaru właściwego pasa.

Wysoką sprawność przekładni można uzyskać stosując materiał o dużym module sprężystości przy rozciąganiu, o małym module sprężystości przy zginaniu, oraz o małych współczynnikach histerezy sprężystej.


Ponadto o wyborze gatunku pasa może decydować szereg dodatkowych czynników, przede wszystkim:
— dostępność rynkowa i cena,
— specjalne wymagania związane z warunkami pracy pasa (np. do dużych krótkotrwałych przeciążeń jest wymagany duży stosunek, do pracy w stanie skręconym — duża giętkość skrętna i mała wrażliwość na spiętrzenie naprężeń, do pracy na kołach z obrzeżami lub z przerzucaniem pasa za pomocą widełek — mocne krawędzie pasa, do pracy bez urządzenia do napinania pasa — niewyciąganie się pasa itd.).
— odporność na oddziaływanie ośrodka (np. odporność na oddziaływanie wysokiej temperatury lub wilgotności otaczającego powietrza, odpórność na oddziaływanie chemiczne różnych czynników, nieiskrzenie się w środowisku wybuchowym itd.).

Większości tych różnorodnych wymagań częściowo czynią zadość takie materiały, jak: skóra, guma (w połączeniu z tkaniną), różnego rodzaju tkaniny oraz tworzywa sztuczne poliamidowe.

Pasy skórzane, pomimo wielu zalet, są coraz rzadziej stosowane ze względu na ich stosunkowo wysoką cenę. Pasy skórzane dzieli się zależnie od:
— gatunku skóry: wołowe lub bawole (lepsze),
— rodzaju wyprawy: o wyprawie roślinnej (najczęściej stosowane) lub mineralnej (chromowej),
— stopnia natłuszczenia i zmiękczenia,
— wielkości i sposobu rozciągnięcia (np. na sucho lub na mokro),
— liczby warstw: jedno- lub dwuwarstwowe. Pasy gumowe składają się z kilku warstw tkaniny nawulkanizowanej gumą. Tkanina jest elementem nośnym, podczas gdy guma zlepia poszczególne warstwy, zabezpiecza od uszkodzeń i zapewnia duży współczynnik tarcia. Pasy gumowe dzieli się zależnie od:
— gatunku gumy: gumowe lub balatowe (ze specjalnego naturalnego kauczuku),
— rodzaju tkaniny: z tkaniną bawełnianą lub kordową albo z przędzą kordową lub poliamidową.

 

Pasy z tworzyw sztucznych poliamidowych odznaczają się wysoką wytrzymałością pozwalając na znaczne zmniejszenie ich grubości w stosunku do pasów normalnie stosowanych, a zatem również na zmniejszenie wymiarów kół pasowych i całej przekładni. Celem zwiększenia przyczepności stosuje się jednostronną lub dwustronną wykładzinę ze skóry chromowej lub tkanin. Celem zwiększenia wytrzymałości i sprawności stosowane są poliamidowe pasy z wtopionymi linkami- stalowymi. Pasy poliamidowe wykonywane są jako pasy bezkońcowe.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -