Drukuj

Rozróżnia się przekładnie pasowe zależnie od:
— kształtu przekroju pasa,
— skręcenia pasa,
— ustawienia osi kół,
— liczby kół i rolek,
— możliwości wyłączania napędu,
— możliwości odwrócenia kierunku prędkości obrotowej wału napędzanego,
— możliwości zmiany przełożenia,
— gatunku pasa,
— rodzaju złącza,
— sposobu regulacji napięcia pasa itd.

 Najpopularniejsze są przekładnie z pasem płaskim lub klinowym, nieskrąconym (tzw. otwarte), o równoległych poziomych, osiach kół. Przekładnie z pasem okrągłym stosowane są jedynie do przenoszenia bardzo małych mocy. Pas jest wykonany z nici bawełnianych lub poliamidowych lub stanowi odpowiednio skręcony pasek skórzany o średnicy 3—10 mm. Rowek na kole może być półokrągły (o tym samym promieniu co pasek), lub trapezowy z kątem rozwarcia 40°.

 Przekładnie motovario z pasem zębatym stanowią specjalną odmianę przekładni pasowej. W przeciwieństwie do innych przekładni tego typu mają one kształtowe powiązania z kołami, zachowują więc stałość przełożenia, cp upodabnia je pod tym względem do przekładni łańcuchowych.

Przekładnie skrzyżowane z pasem skręconym o 180° są stosowane w celu odwrócenia kierunku obrotów wału napędzanego.

Przekładnie półskrzyżowane z pasem skręconym o 90° stosuje się w przypadku wałów wichrowatych. Koła daje się szersze niż normalnie i ustawia się je w taki sposób, żeby płaski pas nie miał tendencji do ześlizgiwania się z koła.

 

Pas skręcony pracuje w niekorzystnych warunkach na skutek nierównomiernego rozkładu naprężeń w przekroju pasa, toteż przekładnie takie są stosowane jedynie do przenoszenia niedużych mocy,, przy niedużych prędkościach, przy czym wymagany jest mały stosunek szerokości pasa do rozstawu osi kół.

Pionoioe ustawienie walów przy zastosowaniu pasów płaskich wymaga kół z obrzeżami. Wichrowate wały wymagają pasów skrzyżowanych. Tak jedno, jak i drugie, jest niekorzystne dla pracy pasa, toteż jest stosowane jedynie w razie konieczności podyktowanej ogólnymi względami konstrukcyjnymi.

Przekładnie z poziomymi walami ustawionymi jeden nad drugim są wrażliwe na wyciąganie się pasów, w związku z czym wymagają ciągłej regulacji napięcia pasa.

Przekładnie o dużym rozstawie osi kół wymagają ustawienia cięgna oporowego (luźnego) na górze, wówczas bowiem kąt opasania nie maleje ale wzrasta po wyciągnięciu się paśa.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -