Jak już omówiono poprzednio mechanizm jest zamkniętym łańcuchem kinematycznym (z jednym ogniwem nieruchomym) realizującym określony ruch. Jeżeli jego stopień ruchliwości wynosi w, to dla uzyskania określonego ruchu mechanizmu konieczne jest zadanie z góry (nadanie) w prostych ruchów jego ogniw. Tylko w tym przypadku spełniony będzie warunek jednobieżności czyli określoności ruchu wszystkich ogniw mechanizmu.

Ogniwa, którymi te ruchy zostają nadane (z zewnątrz) nazywają się ogniwami napędowymi. Pozostałe ogniwa ruchome nazywamy napędzanymi lub pędzonymi. W przypadku w=1 dla uzyskania jednobieżności mechanizmu konieczne jest nadanie ruchu prostego jednemu z jego ogniw, czyli jedno z jego ogniw musi być ogniwem napędowym. Jeżeli w=2, jak to ma miejsce w przypadku przekładni różnicowej, to aby ruch wszystkich ogniw był określony powinien być zadany ruch prosty dwóch ogniw mechanizmu (czyli muszą być dwa ogniwa napędowe lub w ogólnym przypadku jedno ogniwo otrzymujące dwa rodzaje ruchu prostego). Tak więc w rozważanym przypadku ruch jarzma 2 będzie określony tylko wtedy, jeśli oba koła centralne 1 i 3 otrzymają określony ruch (oba są napędowe).

Omówiony warunek zapewpiający określoność ruchu wszystkich ogniw mechanizmu nazywany jest warunkiem jednobieżności.

Szczególnie o tym warunku jednobieżności należy pamiętać w zagadnieniu odwrotnym, to jest mieć na uwadze, że np. przy jednym ogniwie napędowym (otrzymującym ruch prosty) stopień ruchliwości mechanizmu nie może być inny niż w=1. Podobnie przy dwóch musi być w=2 itd. Wzory strukturalne pozwalają na kontrolę prawidłowości strukturalnej projektowanych mechanizmów mających przenosić określony ruch od ogniwa napędowego do określonego odbiornika.

Ogromna większość mechanizmów stosowanych w praktyce posiada jeden stopień ruchliwości. Mechanizmy z wieloma stopniami ruchliwości stosowane są stosunkowo rzadko.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -