Drukuj

Przeniesienie ruchu dokonuje się za pomocą urządzeń stanowiących układ ciał (ogniw) połączonych w sposób umożliwiający ich określony ruch względny. Zwykle ruch jednego ogniwa (lub kilku) jest zadany.

Ogniwo takie nazywamy napędowym (czynnym). Pozostałe ogniwa układu, otrzymujące ruch od napędowego nazywamy pędzonymi (biernymi).

Jeśli przy zadanym ruchu ogniwa napędowego ruch wszystkich pozostałych ogniw układu jest ściśle określony, to takie urządzenie przeznaczone do przeniesienia ruchu nazywamy mechanizmem. Mechanizmem jest więc układ połączonych ze sobą ciał (ogniw) mogących wykonywać ściśle określony ruch względny. Zasadniczym jego zadaniem jest przeniesienie ruchu. Grupa obiektów, które nazywamy mechanizmami, obejmuje także i maszyny, a cechą odróżniającą je od pozostałych obiektów grupy jest efekt energetyczny, a mianowicie — wykonanie pracy użytecznej (pokonanie oporu użytecznego), lub przekształcenie energii. Maszyna składa się zwykłe z kilku mechanizmów, których zadaniem jest przeniesienie określonych ruchów i sił prowadzących wspólnie do określonego wyżej efektu energetycznego.

Maszynę określić można jako urządzenie stanowiące układ połączonych ze sobą ciał, o ściśle określonym ruchu, którego zadaniem jest wykonanie pracy użytecznej lub przekształcenie energii.

W zależności od omówionego efektu energetycznego maszyny można podzielić na:
1) Maszyny robocze (obrabiarki, maszyny transportowe itd.), których zadaniem jest wykonanie pracy użytecznej, idącej na pokonanie oporu użytecznego, związanego ze zmianą kształtu i wymiaru (w obrabiarce), lub położenia (maszyna transportowa) ciała.
2) Silniki i generatory, których zadaniem jest przekształcenie energii: przy czym w silniku na energię mechaniczną zostaje przekształcony inny rodzaj energii (np. elektryczna). W generatorze energia mechaniczna zostaje przekształcona . w inny rodzaj energii (np. w elektryczną).

Należy podkreślić, że istotną cechą mechanizmu czy maszyny jest to. iż jest produktem myśli i pracy człowieka. Żadne twory przyrody nie mogą więc być uważane za mechanizm czy maszynę.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -