Odległość powierzchni obrabianej części w danym zamocowaniu od przyjętej bazy nazywamy wymiarem obróbkowym. Wymiary obróbkowe operacji mogą nie pokrywać się z wymiarami podanymi na rysunku. Jedną z przyczyn tego jest konieczność pozostawienia naddatku na dalszą obróbkę. Wykonywane są więc tzw. wymiary przejściowe obrabianej części. Drugą przyczyną jest przyjęcie bazy obróbkowej nie pokrywającej się z bazą konstrukcyjną. Wymiar konstrukcyjny lub przejściowy jest w tym przypadku wynikiem sumowania lub odejmowania co najmniej dwóch wymiarów. Wymiar obróbkowy wynika więc z wymiaru konstrukcyjnego, lecz nie zawsze jest mu równy. Na otrzymaną wartość wymiaru obróbkowego mają wpływ ponadto odkształcenia sprężyste oraz występujące błędy:
— błąd ustalenia uchwytu na obrabiarce,
— błąd ustalenia obrabianej części w uchwycie,
— błąd sposobu obróbki.

W celu uzyskania wymiaru obróbkowego w granicach jego tolerancji, tolerancja wykonania powinna być większa od sumy poszczególnych błędów.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -