Do niewątpliwych zasług Stoeckichta i wytwórni Allen, BHS i Kruppa należy rozpowszechnienie przekładni planetarnych do przenoszenia znacznych mocy przy stosunkowo najwyższych sprawnościach. Interesującym faktem jest to, że w Stanach Zjednoczonych długie lata nie wykazano zainteresowania przekładniami planetarnymi poza szczególnymi przypadkami zastosowania w napędach lotniczych, jednak i w tym przypdku konstrukcje tych przykładni ustępowały konstrukcjom europejskim. Dopiero w ostatnich latach zainteresowano się konstrukcją austryjacką (Fritscha), która polega na zastosowaniu mimośrodowości jako źródła wyrównania obciążeń występujących na kilku drogach.

 


Rysunek stanowi obraz postaci konstrukcyjnej przekładni. Wał wejściowy 1 (od silnika) ułożyskowany jest w jarzmie 2, którego przeciwna strona wyposażona jest w wał wyjściowy 3. Jarzmo ułoży skowane jest w skrzyni 4. Satelity 5 (koła planetarne) ułożyskowane są na wałach 6 mimośrodowo ułożyskowanych w jarzmie. Wały te w stosunku do satelitów spełniają zadania osi. Znaczenie wału związane jest z działaniem mechanizmu wyrównawczego, Na wałach tych bowiem osadzone są dźwignie 7, które za pośrednictwem czopów sprzężone są z pierścieniem 8.


- - - - - - - - motoreduktory.eu | WEBSYSTEM | tel.+48 (048) 383-01-44 | tel.601.747.565 - - - - - - - -